STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Wypowiedzenie umów kredytowych przez Alior Bank S.A. , Środa, 12 czerwca (14:09)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej ("Spółka?) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) oświadczenia o wypowiedzeniu dwóch następujących umów:

1. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 27 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami. Umowa ta została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Jako powód wypowiedzenia wskazano m.in. niewywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, niewykonywanie zobowiązania do utrzymania wpływów na rachunki prowadzone w Banku w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnej do udziału Banku w finansowaniu, oraz utratę w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę.

W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionej umowy Bank wezwał Spółkę do zwrotu wszelkich kwot należnych mu na mocy umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Bank poinformował Spółkę, że na dzień 6 czerwca 2019 r. zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu umowy wynosi łącznie 29.964.304,03 zł.

2. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 27 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Umowa ta została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Jako powód wypowiedzenia wskazano m.in. niewywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, niewykonywanie zobowiązania do utrzymania wpływów na rachunki prowadzone w Banku w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnej do udziału Banku w finansowaniu, oraz utratę w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę.

W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionej umowy Bank wezwał Spółkę do zwrotu wszelkich kwot należnych Bankowi na mocy umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu. Bank poinformował Spółkę, że na dzień 6 czerwca 2019 r. zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu tej umowy wynosi łącznie 15.387.915,61 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2019-06-12Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu