STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NET: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki , Środa, 12 czerwca 2019 (18:00)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie?) powołało do Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Szeląga.

Kandydatura nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona podczas obrad Zgromadzenia przez akcjonariusza Netii ? Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Tomasz Szeląg oprócz działalności wskazanej w załączonym do raportu życiorysie nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tomasz Szeląg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, uwzględniający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Andrzej AbramczukPrezes Zarządu
2019-06-12Grzegorz BartlerCzłonek Zarządu

Plik do pobrania