STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r. , Środa, 12 czerwca 2019 (19:30)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, dokonane na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-06-12Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski

Plik do pobrania