STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RDL: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Środa, 12 czerwca (20:15)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał od FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (dalej Fundusz), reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, powiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Fundusz i jego podmiot zależny stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Anna KułachPrezes Zarządu
2019-06-12Jacek FotymaCzłonek Zarządu

Plik do pobrania