STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDG: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku, Środa, 12 czerwca (22:33)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna ("Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 4.409.908 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 16.529.188 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 26,68%.

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1) COAHOMA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.367.800 akcjami, z których przysługiwało 2.367.800 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,69% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,32% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2) CHENOA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.042.108 akcjami, z których przysługiwało 2.042.108 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 46,31% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 12,35% ogólnej liczbie głosów w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Dariusz JanusPrezes Zarządu