STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRN: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy, Środa, 12 czerwca (23:03)

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 15/2019 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:

- jednostkowego netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł,

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.740.626,72 zł przeznaczyć na dywidendę. Co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2019-06-12Adriana BosiackaCzłonek Zarządu