STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRN: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję, Środa, 12 czerwca (23:09)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 1, 2 i 4 Statutu Spółki powołała na kolejną pięcioletnią kadencję:

1) Pana Dariusza Cegielskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

2) Pana Krzysztofa Luks, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;

3) Panią Adrianę Bosiacką, pełniącą funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki;

4) Pana Mirosława Zubka, pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Żadna z powołanych do Zarządu Spółki osób zgodnie z oświadczeniami nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zawodowe CV powołanych osób zarządzających znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2019-06-12Adriana BosiackaCzłonek Zarządu

Plik do pobrania