STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bioerg S.A. w dniu 13.06.2019 r., Czwartek, 13 czerwca 2019 (18:20)

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: ?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r. o godzinie 10:30 w Warszawie przy ul. Puławskiej 361, sala B w Hotelu Puławska Residence.Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.
Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania