STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego, Piątek, 14 czerwca 2019 (11:35)

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Plik do pobrania