STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, Piątek, 14 czerwca 2019 (17:27)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki - Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie - reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Radosława Kudły na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-14Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania