STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Zawarcie umowy z niezależnym doradcą finansowym, Piątek, 14 czerwca (20:54)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka?) informuje, iż w dniu 14.06.2019 Spółka zawarła umowę z niezależnym doradcą finansowym ("Doradca?) o świadczenie usług niezależnego doradcy finansowego ("Umowa?).

Zawarcie Umowy podyktowane jest koniecznością wsparcia Spółki przez profesjonalny podmiot

w procesie restrukturyzacji oraz w przygotowaniu układu, a także wiąże się z dążeniem Spółki do zaspokojenia wierzycieli w najwyższych możliwym stopniu.

Doradca na mocy postanowień Umowy zobowiązany jest do przygotowywania niezależnych analiz, materiałów i modeli finansowych związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, Doradca wspierać będzie Spółkę w koordynacji procesów restrukturyzacji m. in. poprzez udział w istotnych spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi parterami biznesowymi.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W celu należytego i efektywnego wykonywania usług objętych Umową oraz koordynacji współpracy, pomiędzy stronami zostanie utworzony zespół projektowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2019-06-14Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu