STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Zmiany w Zarządzie ZM Henryk Kania S.A., Poniedziałek, 17 czerwca (16:54)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka? lub "Emitent?) informuje, że dnia 17.06.2019 roku Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu Rady podjęła następujące uchwały dot. składu Zarządu Emitenta:

1. W sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie działając na podst. art. 12 ust. 6 Statutu Spółki odwołała ze składu Zarządu Panią Ewę Łuczyk. Jednocześnie Pani Ewa Łuczyk pozostanie zatrudniona w Spółce na stanowisku Dyrektora Finansowego.

2. W sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie działając na podst. art. 12 ust. 6 Statutu Spółki odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

3. W sprawie czasowego delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie działając na podst. art. 383 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt g Statutu Spółki, postanowiła oddelegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Henryka Kanię - do składu Zarządu, powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu na okres trzech miesięcy.

Wyżej wymienione uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-17Henryk KaniaPrezes Zarządu
2019-06-17Grzegorz MinczanowskiWiceprezes Zarządu