STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Lista Akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r., Poniedziałek, 17 czerwca 2019 (19:09)

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. UNITED S.A.

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000

Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-17Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu