STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Przejęcie zarządzania LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Ipopema TFI S.A., Wtorek, 18 czerwca 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym nastąpiło przejęcie zarządzania funduszem LARQ Growth I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz?) od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("IPOPEMA TFI?).

Przejęcie zarządzania Funduszem nastąpiło w związku z podjętą przez LARQ Fund Management sp. z o.o. ("LARQ FM?), tj. spółkę, której Emitent jest jedynym wspólnikiem, decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia likwidacji Funduszu oraz zawarciem przez LARQ FM z IPOPEMA TFI umowy o współpracy, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-18Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak