STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SON: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 12-06-2019, Wtorek, 18 czerwca 2019 (13:39)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sonel Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w wyniku pomyłki, raport bieżący ESPI, w sprawie nowego operatora Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, opublikowany w dniu 12-06-2019 roku, oznaczony został numerem 13/2019, podczas gdy poprawnie powinien to być numer 14/2019.

Celem uporządkowania numeracji raportów Spółki, Emitent informuje o zmianie numeru tego raportu na numer 14/2019 z dnia 12-06-2019.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji, wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Tomasz HodijCzłonek Zarządu
2019-06-18Anna PilskaProkurent