STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Żądanie obligatariuszy dot. zwołania zgromadzenia , Wtorek, 18 czerwca (16:24)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka? lub "Emitent?) informuje, że dnia 18.06.2019 roku Zarząd Emitenta otrzymał od Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Żądający?) żądanie zwołania zgromadzenia obligatariuszy uzasadnione wskazanymi w treści otrzymanego pisma naruszeniami warunków emisji. Żądający jest posiadaczem 40 793 obligacji serii H o wartości jednostkowej 1000,00 zł każda.

Ponadto przy okazji Zarząd informuje, iż w ostatnich dniach, z podobnym żądaniem wystąpiły do Spółki Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy (posiadający 700 obligacji serii H, o wartości jednostkowej 1000,00 zł każda), Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (200 obligacji serii H, o wartości jednostkowej 1000,00 zł każda) oraz UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Dochodowy (2600 obligacji).

W związku z powyższymi żądaniami, Zarząd Emitenta informuje, że w najbliższym czasie zwołane zostanie zgromadzenie obligatariuszy serii H, o którego szczegółach zarząd poinformuje w odrębnym raporcie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Henryk KaniaPrezes Zarządu
2019-06-18Grzegorz MinczanowskiWiceprezes Zarządu