STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NCT: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy, Wtorek, 18 czerwca 2019 (18:30)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza North Coast S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta, pozytywnie zaopiniowała przedłożenie do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie North Coast S.A. przeznaczenia na dywidendę części kapitału zapasowego utworzonego z wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki.

Rada Nadzorcza North Coast S.A. przychyliła się do wniosku Zarządu Emitenta ustalającego termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 września 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 29 listopada 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Maciej StróżykCzłonek Zarządu