STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLG: Powołanie Członków Rady Nadzorczej, Środa, 19 czerwca 2019 (12:35)

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji następującej osoby:

- Katarzyna Stojek,

- Eugeniusz Stojek,

- Marlena Jagoda,

- Beata Płonka,

- Elżbieta Bolach.


W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Stojek - Prezes Zarządu

Plik do pobrania