STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Korekta raportu nr 3/2016 ? Zakończenie subskrypcji akcji serii F, Środa, 19 czerwca 2019 (13:15)

Zarząd spółki SFD S.A. ("Spółka, Emitent") wyjaśnia, iż w treści raportu nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w pkt 3) nastąpiła omyłka pisarska w postaci podania błędnej ilości akcji objętych subskrypcją, tj. wskazano liczbę 16.135.256, gdzie powinna widnieć liczba akcji: 1.010.910.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu