STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 ? Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję, Środa, 19 czerwca 2019 (14:45)

Zarząd SFD Spółka Akcyjna (?Emitent?) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 ? ?Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję? z uwagi na brak załączonych życiorysów wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej.


Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.


§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu

Plik do pobrania