STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu oraz badania jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej spółki w latach 2019-2020. , Środa, 19 czerwca 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 19 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, KRS: 0000729684, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za numerem 3355 do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku, (b) badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020.

Ww. wybór nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami).

Umowa ze ww. firmą audytorską będzie zawarta na ww. okres przeglądu i badania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-19Thomas LehmannPrezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-06-19Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj