STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku., Czwartek, 20 czerwca 2019

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku, w obecności notariusza Kingi Nałęcz, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Boya ? Żeleńskiego 6 lok. 26, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.


Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.


Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu

Plik do pobrania