STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 18 czerwca 2019r., Piątek, 21 czerwca 2019 (10:39)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Zarząd MERA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Pan Edward Traka, posiadający 5.047.500 akcji uprawniających do 10.095.000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 66,68% głosów ogółem w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis