STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Brak możliwości wykupu obligacji serii F i płatności odsetek obligacji serii H, Piątek, 21 czerwca (16:12)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka? lub "Emitent?) informuje, iż nie wykupi w terminie, tj. w dniu 24.06.2019 roku wyemitowanych przez Emitenta 50 000 sztuk (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii F (KAN0619) o łącznym nominale równym kwocie 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i wartości nominalnej jednej obligacji równej kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych kodem "PLZPMHK00044".

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie zapłaci odsetek od obligacji serii H (KAN0321) przypadających na dzień 28 czerwca w łącznej kwocie 1 486 422 zł (milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa).

Emitent nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F należnych w dniu wykupu w łącznej kwocie 878 500 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-21Henryk KaniaPrezes Zarządu
2019-06-21Grzegorz MinczanowskiWiceprezes Zarządu