STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku , Piątek, 21 czerwca 2019 (17:21)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w związku z raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.) do punktu 14. porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

Zgłoszenie zostało dokonane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu akcjonariusza Spółki - Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie.

Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-21Marek Dziubiński Prezes Zarządu

Plik do pobrania