STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS: Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - przekroczenie przez pełnomocnika progu 5 proc. ogólnej liczby głosów, Piątek, 21 czerwca 2019 (21:12)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie?) Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2019 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4) ustawy o ofercie, od pełnomocnika akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-21Krzysztof TruchelPrezes Zarządu
2019-06-21Agnieszka TruchelOperator Systemu ESPI

Plik do pobrania