STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (24 czerwca 2019)., Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami), w załączniku przedkłada wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBET S.A., które odbyło się 24 czerwca 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2019-06-24Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj

Plik do pobrania