STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Brak płatności odsetek obligacji serii I, Poniedziałek, 24 czerwca (15:21)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka? lub "Emitent?) informuje, iż nie zapłaci odsetek od obligacji serii I (KA10321) przypadających na dzień 28 czerwca w łącznej kwocie 272 335,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć zł, 00 groszy).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Henryk KaniaPrezes Zarządu
2019-06-24Grzegorz MinczanowskiWiceprezes Zarządu