STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. , Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (15:48)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU

Liczba posiadanych akcji: 5 184 856

Liczba głosów z posiadanych akcji: 8 184 956

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 24.06.2019 roku: 72,88%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 60,62%

2. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Liczba posiadanych akcji: 1 001 459

Liczba głosów z posiadanych akcji: 1 001 459

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 24.06.2019 roku: 8,92%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 7,42%

3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ALLIANZ POLSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Liczba posiadanych akcji: 681 883

Liczba głosów z posiadanych akcji: 681 883

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 24.06.2019 roku: 6,07%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A: 5,05%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-06-24Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski