STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta , Poniedziałek, 24 czerwca 2019 (22:10)

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2019 r. uchwały nr 575/2019 w sprawie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta wynika z niedochowania przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Tomczak - Prezes Zarządu