STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku, Wtorek, 25 czerwca 2019 (17:24)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku.

ATP FIZ AN: liczba głosów przysługujących na ZWZ ? 92.354.585, udział w głosach na ZWZ ? 83,22 % proc., udział w ogólnej liczbie głosów ? 52,54 proc.

FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA Wipol sp. z o. o.: liczba głosów przysługujących na ZWZ ? 18.625.000, udział w głosach na ZWZ ? 16,78 proc., udział w ogólnej liczbie głosów ?10,60 proc.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Anna PrymakowskaPrezes ZarząduAnna Prymakowska
2019-06-25Kamila BarabaszCzłonek ZarząduKamila Barabasz