STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, Środa, 26 czerwca 2019 (11:33)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Quercus Global Balanced Plus FIZ, zarządzanych przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-26Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania