STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku, Środa, 26 czerwca (14:39)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka?) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 26 czerwca 2019 r. ("Walne Zgromadzenie?) dysponowali 2 002 842 akcjami i głosami, stanowiącymi 55,53% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ? 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 22,40%, udział w ogólnej liczbie głosów - 12,44%;

2.Marek Dziubiński ? 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 19,97%, udział w ogólnej liczbie głosów - 11,09%;

3.Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień? ? 391 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 19,52%, udział w ogólnej liczbie głosów - 10,84%;

4.Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny ? 193 863 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 9,68%, udział w ogólnej liczbie głosów - 5,38%;

5.New Europe Ventures LLC ? 151 195 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 7,55%, udział w ogólnej liczbie głosów - 4,19%;

6.BIB Seed Capital S.A. ? 148 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 7,40%, udział w ogólnej liczbie głosów - 4,11%

7.Government of Norway ? 134 803 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ? 6,73%, udział w ogólnej liczbie głosów - 3,73%;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Marek Dziubiński Prezes Zarządu