STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, Środa, 26 czerwca 2019 (16:12)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje o złożeniu przez Piotra Szczepiórkowskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2019 r. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem rezygnacja jest konsekwencją rozszerzenia aktywności zawodowej Piotra Szczepiórkowskiego, w wyniku czego przestał on spełniać wymogi określone w art. 103 pkt 1d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny