STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r., Środa, 26 czerwca 2019 (16:15)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości, że Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. był:

- Goodyear Holdings S ar l., posiadający 11 234 912 głosów, co stanowiło 81,40% ogólnej liczby głosów oraz 92,26% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Leszek SzafranPrezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-06-26Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych