STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Emisja certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Środa, 26 czerwca 2019 (17:45)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym LARQ Fund Management sp. z o.o. ("LARQ FM?) tj. spółka, której Emitent jest jedynym wspólnikiem objęła 125.000 certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz?).

Cena emisyjna jednego certyfikatu wyniosła 1.406,52 PLN, przy czym do wydania certyfikatów inwestycyjnych LARQ FM wystarczająca była wpłata w kwocie 1,00 PLN na certyfikat inwestycyjny. Pozostała część ceny emisyjnej będzie wpłacana w terminach wskazanych w uchwałach zgromadzenia inwestorów, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) lat od daty emisji certyfikatów.

Emitent zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, że certyfikaty inwestycyjne nie zostaną opłacone w całości bądź w części wyższej niż kwota wpłacana przez LARQ FM w związku z ich objęciem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-26Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak