STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. , Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:24)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PGO S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podejmowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27 Łukasz Petrus Prezes Zarządu

Plik do pobrania