STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r., Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:27)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli Akcjonariusze posiadający łącznie 80.285.562 akcji dających 80.285.562 głosów. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.:

1. TDJ Equity II Sp. z o.o. ? 64.521.000 głosów, co stanowiło 80,364% na tym ZWZ oraz 67,000% ogólnej liczby głosów;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ? 7.340.000 głosów, co stanowiło 9,142% na tym ZWZ oraz 7,622% ogólnej liczby głosów;

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander ? 6.544.000 głosów, co stanowiło 8,151% na tym ZWZ oraz 6,795% ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27 Łukasz Petrus Prezes Zarządu