STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 27.06.2019 r., Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r.:

1) Hosta International AG bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny WIK Sp. z o.o.: liczba akcji: 781.761; liczba głosów: 781.761; udział w liczbie głosów na ZWZA: 69,10%; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,13%.

2) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander: liczba akcji: 94.000; liczba głosów: 94.000; udział w liczbie głosów na ZWZA: 8,31%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27%.

3) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 82.300; liczba głosów: 82.300 ; udział w liczbie głosów na ZWZA: 7,27%; udział w ogólnej liczbie głosów: 5,49%.

4) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 70.000; liczba głosów: 70.000; udział w liczbie głosów na ZWZA: 6,19%; udział w ogólnej liczbie głosów: 4,67%.

W dniu odbycia się ZWZA ogólna liczba głosów wynosiła 1.499.755. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 27.06.2019 r. (na podstawie zarejestrowanych akcji) wynosiła 1.131.288.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-06-27Wojciech WinkelCzłonek Zarządu