STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Powołanie członka Rady Nadzorczej, Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:48)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maxa Schaeuble.

Pan Max Schaeuble ? zgodnie ze złożonym oświadczeniem - ukończył szkołę, aby zostać specjalistą mechatroniki w BOSCH w 2011 roku. Następnie podjął studia, które ukończył w 2016 r. uzyskując tytuł magistra zarządzania technicznego w IHK w Würzburgu. Obecnie Pan Max Schaeuble jest dyrektorem zarządzającym w Waescherei Woersinger w Crailsheim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Max Schaeuble nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Max Schaeuble nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Pan Max Schaeuble oświadczył, iż spełnia wszystkie kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016? w zasadzie nr II.Z.5 w powiązaniu z zasadą II.Z.4.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-06-27Wojciech WinkelCzłonek Zarządu