STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Powołanie Członka Zarządu, Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:48)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 27.06.2019 r. Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Pana Wojciecha Winkela.

Pan Wojciech Winkel jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, którą ukończył w 1984 r. (Technologia Żywności).

W roku 2000 ukończył w Krakowie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością w Przemyśle.

W firmie Wawel S.A. pracuje od 1984 r. i zajmował kolejno następujące stanowiska:

w latach 1984 - 1986 mistrz produkcji,

w latach 1987 - 1999 kierownik wydziału produkcji,

w roku 1999 został dyrektorem produkcji, a w roku 2016 dyrektorem ds. technicznych.

Od lipca 2000 do daty wygaśnięcia mandatu tj. 18.05.2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Wawel S.A.

Ponadto w latach 1992 - 1994 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Poza działalnością w Wawel S.A. pełni funkcję Prokurenta w firmie WIK Sp. z o.o. (podmiocie ze 100% udziałem Hosta International AG).

Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Winkel nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-06-27Wojciech WinkelCzłonek Zarządu