STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Uchwała w sprawie dywidendy, Czwartek, 27 czerwca 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37.493.875,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 25,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-06-27Wojciech WinkelCzłonek Zarządu