STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Wykonywanie umowy znaczącej, Czwartek, 27 czerwca 2019 (18:06)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., w którym mowa o zbyciu akcji PayTel S.A. z siedziba? w Warszawie (dalej "PayTel?), Comp S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2019 r., zbyła na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej SIBS ? SGPS S.A. z siedziba? w Lizbonie 11.577 akcji PayTel, na skutek czego ? biorąc pod uwagę dokonane podwyższenia kapitału zakładowego PayTel ? udział Spółki w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PayTel, spadł poniżej poziomu 30%. Przedmiotowe akcje zostały zbyte po cenie 1,00 złoty za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 11.577,00 złotych. Ponadto Spółka wskazuje, że zgodnie z przywołanym raportem bieżącym należy oczekiwać, że w przypadku osiągniecia zakładanych wyników przez PayTel największy wpływ na cenę akcji PayTel pozostających w posiadaniu Spółki będą miały wyniki 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Andrzej WawerWiceprezes Zarządu