STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM: Przeniesienie własności nieruchomości w ramach jej sprzedaży., Czwartek, 27 czerwca 2019 (19:51)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 03/2019 z 15.02.2019 r. i nr 01/2019 z 11.01.2019 r. informuje, że w następstwie zawartej w dniu 15.02.2019 r. umowy sprzedaży warunkowej działki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin ("Nieruchomość?) za cenę netto 5,7 mln zł (brutto, z należnym podatkiem VAT: 7.011 tys. zł), w dniu 27.06.2019 r. Spółka zawarła umowę przeniesienia własności Nieruchomości, przeniosła własność Nieruchomości na nabywcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) i otrzymała od nabywcy potwierdzenie zlecenia w dniu 27.06.2019 r. przelewu bankowego na rzecz Spółki części ceny sprzedaży w wysokości 4.261 tys. zł.

Pozostała do zapłaty część ceny w kwocie 2,5 mln zł pochodząca z kredytu powinna zostać uiszczona w terminie do dnia 01.07.2019 r., w tym celu nabywca przekazał na rzecz Spółki kwotę w wysokości 2,5 mln zł z udzielonego mu kredytu.

Przed przeniesieniem własności Nieruchomości Spółka otrzymała od nabywcy tytułem ceny sprzedaży kwotę 250 tys. zł. Co do obowiązku zapłaty reszty ceny nabywca poddał się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 KPC.

Wydanie Nieruchomości kupującemu nastąpi w terminie do dnia 01.07.2019 r. Co do tego obowiązku Spółka poddała się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 KPC.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2019-06-27Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu