STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję., Czwartek, 27 czerwca 2019 (20:51)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (,,Emitent" lub "Spółka?) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną wspólną dwuletnią kadencję, dotychczasowych jej członków:

1. Pana Tomasza Domogałę,

2. Pana Czesława Kisiela,

3. Pana Tomasza Kruka,

4. Pana Jacka Leonkiewicza,

5. Pana Michała Nowaka,

6. Panią Dorotę Wyjadłowską,

7. Panią Magdalenę Zajączkowską ? Ejsymont.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej oraz pozostałe informacje o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) stanowią załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Adrian SmejaWiceprezes Zarządu ds finansowych
2019-06-27Rafał KomorowskiProkurent

Plik do pobrania