STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku., Czwartek, 27 czerwca 2019 (21:12)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz 623) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w Katowicach, w dniu 27 czerwca 2019 roku.

1. GOVERNMENT OF NORWAY z siedzibą w Oslo (Norwegia), posiadający 4.435.912 akcji zwykłych na okaziciela, dających 4.435.912 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,39 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 4,19 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER z siedzibą w Warszawie, posiadający 5.110.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 5.110.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,21 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 4,82 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. NATIONALE NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie, posiadający 12.980.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 12.980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,77 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 12,25 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

4. TDJ EQUITY III SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach, posiadający 59.770.372 akcji zwykłych na okaziciela, dających 59.770.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 72,63 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 56,43 % głosów w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-27Adrian SmejaWiceprezes Zarządu ds finansowych
2019-06-27Rafał KomorowskiProkurent