STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Powołanie Członków Rady Nadzorczej, Czwartek, 27 czerwca 2019 (23:00)

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pięciu Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Artura Górskiego, Pana Pawła Zająca, Pana Grzegorza Faleńczyka, Pana Romana Pudełko oraz Pana Piotra Bolińskiego na nową wspólną roczną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2019.


Zarząd informuje, że dotychczasowe mandaty członków Rady Nadzorczej wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.


W załączeniu życiorysy Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Plik do pobrania