STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Powołanie Prezesa Zarządu, Czwartek, 27 czerwca 2019 (23:00)

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.


W załączeniu życiorys Prezesa Zarządu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Plik do pobrania