STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Podpisanie umowy o udzielenie Grantu na usługi doradcze, Piątek, 28 czerwca 2019 (10:27)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dn. 28 czerwca 2019 roku podpisał z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę o udzielenie Grantu ("Umowa?).

Umowa została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Doradztwo dla MSP ? projekty grantowe IOB. Całkowita wartość finansowanego w ramach Umowy projektu wynosi 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) złotych przy poziomie refundacji na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu Emitent zyska m.in. możliwość otrzymania analizy potencjału organizacyjnego, kadrowego i finansowego, analizę zwiększenia ilości klientów i kontrahentów, model współpracy Emitenta partnerami w Polsce oraz analizę polityki cenowej i źródła przychodów z usług doradczych świadczonych przez Spółkę. Zgodnie z harmonogramem Umowy zakończenie projektu zostało wyznaczone na koniec lipca bieżącego roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Robert KrassowskiPrezes ZarząduRobert Krassowski