STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZEP: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 26 czerwca 2019 roku, Piątek, 28 czerwca 2019 (10:27)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin? SA ("Spółka?) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ Spółki?), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku dysponowali 27 315 737 głosami.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 56,41% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 30,32% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 4 635 000 głosów, co stanowiło 16,97% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 9,12% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 4 450 000 głosów, co stanowiło 16,29% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 8,76% ogólnej liczby głosów;

- AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 1 913 844 głosów, co stanowiło 7,01% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 3,77% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Henryk SobierajskiCzłonek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2019-06-28Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu